Ece Köy

   Yörük köyüdür. Bozüyük'e 30 km uzaklıktadır. Küçük bir köyümüzdür nüfusu 44'tür.

   Tarım ve Hayvancılıkla geçinmektedirler. Orman köyüdür.  Köy, Bozüyük''te oturan köklü ailelerden Mumcular''ın bir Çiftliği  iken(1), Çiftlikte çalışanlar tarafından arazi satın alınarak köy haline  getirilmiştir.\r\nYörükler, Orta Asya''dan değişik zamanlarda  gelmişlerdir. Konar-göçer olarak yaşarlardı. Çadırını kurduğu yer  yörüğün sayılırdı. Yaz aylarında yaylalara çıkarlardı. Bozüyük yöresi  Yörükleri, Batı Toroslar''dan Sultan 2. Abdülhamit zamanında çıkarılan  Fermanla Bursa Valisi Ahmet Vefik Paşa zamanında yerleşik düzene  geçmişlerdir. Yakın zamana kadar yaylalara çıkma geleneğini  sürdürmüşler, göçebelikten ayrıldıkları ilk sıralarda bir süre ev  yapmamışlar çadırlarda yaşamışlardır. (1)\r\nFarklı bir kaynakta  şöyle bir bilgi vardır.(4) Karakeçili Yörüklerinin Devlezli boyuna ait  bu cemaatin, Domaniç, Söğüt, Türkmen Dağındaki kullandıkları yaylalara  ait 3. Selim devrinde verilmiş ilamları vardır. Asıl yurtları Kütahya,  Domaniç ve Söğüt ilçeleridir. 1862-64 Hüdavendigar Vilayeti valisi Ahmet  Vefik Paşa konar göçer yaşayan Yörükleri zorla iskana tabi tuttu.  Devlezli boyuna mensup bu cemaat, Ahmet Vefik Paşa''nın iskanı sırasında  kışlaklarına dönemeyip bulundukları yerlerde iskan edilip köyler  kurdular. Bu köylerden biri de Ece köydür. (5)\r\nYörüklerin bir çok  gelenekleri vardır. Yıldızların hareketlerinden, hayvanların duruşundan  veya hareketlerinden isabetli hava tahminleri çıkarırlar. Kavurma, et,  pilav, gözleme ve ayranları meşhurdur.(2)\r\nECE Adı Nerden Gelmiştir.\r\nAnadolu''nun  Türkleşmesinde, yerleşim yerlerinin oluşturulmasında etkili olan  Horasan çıkışlı Ahi Baba, Dede, Eren ve Derviş Gazi''lerden Ece sıfatını  taşıyan birçok Emir vardır. Önce İç Anadolu ve Ege bölgesinde görülen,  daha sonra Marmara ve Balkanlara uzanan coğrafya içinde etkili olan bu  Türkmen liderleri Alperenlerin isimleri, kurdukları köylerde, yerleşime  açtığı birimlerde, Dağlarda ve tepelerde yaşatılmaktadır.\r\nSALİH ECE (EMİR SALİH-KARA ECE)\r\nGermiyan  birinci derece Emir''lerden olan Salih Ece, Fetih ve yerleşim sürecinin  gözde adlarından olup Ege''nin her köşesinde etkisini hissettiren ünlü  Emir''lerdendir. Savaşçı Emir''ler grubuna bazen "Kara" sıfatı da  eklenmiş, bazen Kara Ece, Emir Salih ve Salih Ece olarak kullanılmıştır.\r\nİç Anadolu''dan Afyonkarahisar''a sarkan katılımı, Emirdağ''dan,  Buldan''a (Denizli) değin yerleşim etkisiyle görülmektedir. Yine Manisa  Salihli ilçesi adını ondan almaktadır. İzmir Dikili''de bir yerleşim yeri  ad olduğu kaydı vardır. Ayrıca Çanakkale''ye değin uzandığı Vakıf  belgelerinde Erenköy semtiyle dikkati çekmektedir.
KARA ECE YAKUP (EMİR)
Marmara  Emir''lerinin içinde hareketini Rumeli''ye kadar uzatmıştır. Ege''nin  anıtsal adlarından biridir. Fetih sürecinin bu ünlü Emir''i özellikle  Kuzey Ege ve Marmara sahillerinden Balkanlara değin girmediği coğrafya  kalmamıştır. Velayetnamelere giren adı Bektaşi kimliği getirmektedir.\r\nSüleyman  Paşa''nın Balkanlara Sallarla geçişinde, Hayrullah Efendi, Sadettin  Efendi (Tacü''t Tevarih) ve Hammer onu ikinci Sal''daki grupta  göstermektedir. Evliya Çelebi Foça''nın fethini anlatırken ;  "...  fethettikleri bu şehre Kara Foça derler. Orhan Gazi''nin beylerinden 40  namdar, Kara Koca, Kara Ece, Kara Mürsel namında Kara Beyleri varmış"  demektedir. Süleyman Paşa''nın Karesi yöresindeki danışmanıdır.\r\nYakup  Baba, fetihlerdeki önderliği yanı sıra Zaviyelerin yoğunluğu nedeniyle  de ilgi odağıdır.  Muğla-Ula, Manisa-Marmaris, Kuşadası, Sındırgı, Tire,  İznik, Bursa, Gelibolu-Çardak Zaviyeleri onun ne denli etkili olduğunu  göstermektedir. Çanakkale Gelibolu''daki Eceabat''a adını vermiştir.\r\n14. ve 15. yy.''da Batı Anadolu''da Tekke ve Zaviyeler listesinde, Kuşadası''nda Ece Sultan Zaviyesi görülür.(3)\r\n1306-Saru Saltuk Baba''nın gaze yolunda Dobruca''da ölmesi üzerine ona  bağlı olan Türkmenlerden bir grup Ece Halil önderliğinde Trakya  üzerinden geçerek Karasi (Balıkaser) topraklarına geçtiler. Kazdağları  bölgesine yerleştirildiler.(6)\r\nBir zamanlar Çiftlik olan Ece Köy,  eski bir Zaviye''nin Çiftliğimidir. Bozüyük''lü aile bu Çiftliğe nasıl  sahip olmuştur. Çiftlik çalışanları daha sonra Çiftliği satın mı  almıştır. Burada oturan aileler daha sonra köyü mü oluşturmuştur. Köy  oluşturulurken, çevrede bir örneği olmayan bu Ece adı nereden  gelmektedir.\r\nAraştırılması gereken bir konu olmakla birlikte,  "Ece" isminin, bu bölgede etkili olan "Ece" isimli bu Emir''lerden,  Derviş Gazilerden gelebileceği, Zaviye ve Çiftlik isminde ve Köy  oluşumunda da bu ismin kullanılmış olabileceğini düşündürmektedir.(4)
Kaynak
1-Ali Osman Gürcan(Çokçapınar Köyü büyüklerinin ifadeleri.)
2- Geçmişten Günümüze Bozüyük-2004  Kurulay Yılmaz
3- Ege''nin Gizli Tarihi Horasaniler. A.Münir ARMAĞAN
4- Ali Osman Gürcan
5- Karakeçili Yörük Aşiretinin Eskişehir'e İskanı  Dr. Muharrem Bayar
6- Balıkesir Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Henüz yorum yapılmamış, ilk yorumu sen yap

Yorum Yazın