Karaağaç Köyü

   Köyün bir kısmı Çerkez bir kısmı 93 muhaciridir. Bozüyük'e 9 km'dir. 2000 sayımına göre nüfus 461'dir.

   Orman köyüdür. Geçimi tarım ve  hayvancılıktır. Kurtuluş Savaşı sırasında köyün civarı harp sahası  olmuştur. İntikamtepe Şehitliği bu köy civarındadır.

Osmanlı devletinin kuruluş döneminde, Osman Bey, Saltanat müjdesini  veren Kumral Baba''ya onun isteğine uygun olarak köy bağışlamış, bunun  nişanı olarak kılıç ve kendisine ait olan bir kupayı hediye etmiştir.  Kumral Baba da burada bir Ahilik Zaviyesi kurmuş ve kendisine hediye  edilen araziyi buraya vakfetmiştir. Zaviye kurulduktan sonra Osman  Bey''in bağışladığı köy Kumral Baba adını almış ve yakınına kurulan Kara  Ağaç köyüne de Türkmenler iskan edilmiştir. Bugün Zaviye Kumral Baba  Türbesi olarak tanınmakta, Kara Ağaç ve Kumral Baba (Kovalıca) köylerine  yakın, araziye hakim bir tepenin yamacında bulunmaktadır. Kumral Baba  ile ilgili açıklama Osmanlı tarihinde işlenmiş, ayrıca adı geçen  nişanların (kılıç ve kupa) II. Bayezıd zamanında yapılmış olan bir  tahrirde görüldüğü belirtilmiştir. Padişah I. Murad''dan sonra gelen  Sultanlar da Vakıf Beratını yenilemişlerdir.(2)

Kumral  Abdal Türbesinde kendisi gibi Horasan Erenlerinden yedi kişinin daha  mezarı vardır. Halk arasında "Yediler Tekkesi" olarak anılmaktadır. Son  zamanlarda bakım ve onarımı yapılarak yeniden düzenlenmiştir.(1)

Rus Çar''ı Deli Petro''nun vasiyeti üzerine Ruslar devamlı Anadolu''ya ve  sıcak denizlere inmek istediler. 247 yıl kanlı savaşların sonunda 1860  yılında Şeyh Şamil''in teslim olmasından sonra 1864 yılında 1.500  civarında Çerkez Balkanlara göç etti ve Tuna boylarına yerleştirildiler.  93 harbinde Ruslara karşı gönüllü taburlar oluşturarak mücadele  ettiler. Plevne''de gönüllü Süvari birlikleri oluşturdular. 93 harbi  sonunda, Yeşilköy antlaşmasının bir maddesi gereği Çerkezlerin  Balkanlarda kalmaması gerekiyordu. Anlaşma gereği göç ettirilerek  Çanakkale-Biga-Manyas-Karacabey-Bursa-İnegöl-Bozüyük-Eskişehir  bölgelerine yerleştirildiler.(1)

Prof. Dr. Halime Doğru''nun  eserinde, Osmanlının kuruluş yıllarında Karaağaç köyüne Türkmenlerin  yerleştirildiği belirtilmiştir. Kurulay Yılmaz''ın eserinde ise, 1864  yılında Balkanlardan gelen Çerkezlerin köyü kurduğu belirtilmektedir.(3)

93 Harbi sonunda Bulgaristan''dan ilk gelen muhacirlerden bir kısmı  Karaağaç köyüne yerleştirilmiştir. Köye, Varto depreminden sonra  Erzurum, Bayburt, İspir yöresinden gelip yerleşenler vardır.(1)

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİADI

\r\n

BABA ADILAKAPDOĞUM
YILIİLİİLÇESİBUCAĞIKÖYÜÖLÜM TARİHİ


\r\n

HALİLHACI SÜLEYMANHACI ALİ1296BİLECİKBOZÜYÜKMERKEZKARAAĞAÇ24.07.1915HÜSEYİNHASAN1308BİLECİKBOZÜYÜKMERKEZKARAAĞAÇ19.04.1915ÖMERHALİLHACIİBİŞ OĞULLARINDAN1293BİLECİKBOZÜYÜKMERKEZKARAAĞAÇ


\r\n

13.06.1915

\r\n

Kaynak ;

1- Geçmişten Günümüze Bozüyük-2004 Kurulay Yılmaz

2-  Prof.Dr. Halime Doğru''nun Ahi Zaviyeleri kitabında, Kovalca ve karaağaç  köylerinin Selçuklular zamanında kurulduğuna dair kayıt vardır.

3- Ali Osman Gürcan-Veteriner Sağlık Teknikeri.


Henüz yorum yapılmamış, ilk yorumu sen yap

Yorum Yazın