İmar Kanunu Yönetmeliğinde değişiklik

   İmar Yönetmeliğinde yapılan değişiklikten sonra köy yerleşik alanındaki son konuttan sonra 300 metre içerisindeki alanlara plansız olarak konut yapılabilecek.

    İmar Yönetmeliğinde yapılan değişiklikten sonra köy yerleşik alanındaki son konuttan sonra 300 metre içerisindeki sıhhi ve jeolojik açıdan üzerinde yapı yapılmasında mahzur bulunan alanlar ile tarım, orman, mera ve korunan alanların dışındaki iskan dışındaki alanlarda plansız olarak konut yapılabilecek. 11 Temmuz 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan "Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" gereğince, belirlenecek "Köy Yerleşik Alanı"  sınırlarındaki konutların en dışta olanlarının en dışından dik olarak 300 metre  mesafede çizilecek çizgi içerisinde kalan iskan dışındaki alanlarda plansız olarak konut yapılabilecek. Bu alan içerisinde kalan tarım alanları ise Tarım ve Orman İl Müdürlüklerinin iznine tabi tutulacak. Belirtilen Yönetmeliğin değiştirilen 64. maddesi gereğince; "Belirtilen iskan dışı alanlarda yapılacak entegre tesis niteliğinde olmayan tarımsal amaçlı seralar, 63 üncü maddenin 1. fıkrası kapsamında yapılabilecek olan bağ evlerinden taban alanı 75 m2'yi,  yapı inşaat alanı toplamı 150 m2'yi, kat adedi bodrum dahi 2'yi ve parselde 1 adedi geçmemek kaydıyla yapılacak olanlar; ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün uygun görüşü ve ilgili idarenin izni alınmak koşuluyla yapı ruhsatı aranmadan yapılabilir." denilmektedir. Değiştirilen yönetmelik gereğince ilk önce Köy Yerleşik Alanı sınırlarının belirlenmesi gerekiyor. Resmi Gazetedeki ilgili yönetmeliğe erişim için tıklayınız.  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210711-2.htm

Henüz yorum yapılmamış, ilk yorumu sen yap

Yorum Yazın