Kovalıca (Kovalca) Köyü

   Köyün bir kısmı Çerkez bir kısmı 93 muhaciridir. Bozüyük'e 6 km'dir. Nüfus 2000 sayımına göre 340'tır.

   

Orman köyüdür. Geçimi tarım ve  hayvancılıktır. Köyde Spor Kulübü vardır.

Osmanlı  devletinin kuruluş döneminde, Osman Bey, Saltanat müjdesini veren Kumral  Baba''ya onun isteğine uygun olarak köy bağışlamış, bunun nişanı olarak  kılıç ve kendisine ait olan bir kupayı hediye etmiştir. Kumral Baba da  burada bir Ahilik Zaviyesi kurmuş ve kendisine hediye edilen araziyi  buraya vakfetmiştir. Zaviye kurulduktan sonra Osman Bey''in bağışladığı  köy Kumral Baba adını almış ve yakınına kurulan Kara Ağaç köyüne de  Türkmenler iskan edilmiştir. Bugün Zaviye Kumral Baba Türbesi olarak  tanınmakta, Kara Ağaç ve Kumral Baba (Kovalıca) köylerine yakın, araziye  hakim bir tepenin yamacında bulunmaktadır. Kumral Baba ile ilgili  açıklama Osmanlı tarihinde işlenmiş, ayrıca adı geçen nişanların (kılıç  ve kupa) II. Bayezıd zamanında yapılmış olan bir tahrirde görüldüğü  belirtilmiştir. Padişah I. Murad''dan sonra gelen Sultanlar da Vakıf  Beratını yenilemişlerdir.(2) Şeyh Edebalının müridlerinden olduğu  söylenmektedir.(3)

Kumral Abdal Türbesinde kendisi gibi  Horasan Erenlerinden yedi kişinin daha mezarı vardır. Halk arasında  "Yediler Tekkesi" olarak anılmaktadır. Son zamanlarda bakım ve onarımı  yapılarak yeniden düzenlenmiştir.(1)

Rus Çar''ı Deli  Petro''nun vasiyeti üzerine Ruslar devamlı Anadolu''ya ve sıcak denizlere  inmek istediler. 247 yıl kanlı savaşların sonunda 1860 yılında Şeyh  Şamil''in teslim olmasından sonra 1864 yılında 1.500 civarında Çerkez  Balkanlara göç etti ve Tuna boylarına yerleştirildiler. 93 harbinde  Ruslara karşı gönüllü taburlar oluşturarak mücadele ettiler. Plevne''de  gönüllü Süvari birlikleri oluşturdular. 93 harbi sonunda, Yeşilköy  antlaşmasının bir maddesi gereği Çerkezlerin Balkanlarda kalmaması  gerekiyordu. Anlaşma gereği göç ettirilerek  Çanakkale-Biga-Manyas-Karacabey-Bursa-İnegöl-Bozüyük-Eskişehir  bölgelerine yerleştirildiler.(1)

Prof. Dr. Halime Doğru''nun  eserinde, Osmanlının kuruluş yıllarında Kovalıca köyüne Türkmenlerin  yerleştirildiği belirtilmiştir. Kurulay Yılmaz''ın eserinde ise, 1864  yılında Balkanlardan gelen Çerkezlerin köyü kurduğu belirtilmektedir.

93 Harbi sonunda Bulgaristan''dan ilk gelen muhacirlerden bir kısmı Kovalca köyüne yerleştirilmiştir.(1)

Köye, Varto depreminden sonra Erzurum, Bayburt, İspir yöresinden gelip yerleşenler vardır.

Köyden İstiklal Madalyası Alanlar


Adı SoyadıBaba adıKöy-MahalleDoğ. Tar.Haşim BaşMehmetKovalıca1315ÇANAKKALE ŞEHİTLERİADIBABA ADILAKAPDOĞUM
YILIİLİİLÇESİBUCAĞIKÖYÜÖLÜM TARİHİHÜSEYİNİSLAMBAL OĞLU1306BİLECİKBOZÜYÜKMERKEZKOVALICA06.03.1915MUSTAFAMEHMETKÖSE OĞLU MEHMET1305BİLECİKBOZÜYÜKMERKEZKOVALICA06.03.1915


Kaynak ;

1- Geçmişten Günümüze Bozüyük-2004  Kurulay Yılmaz

2-  Prof.Dr. Halime Doğru''nun Ahi Zaviyeleri kitabında, Kovalca ve karaağaç  köylerinin Selçuklular zamanında kurulduğuna dair kayıt vardır.

3- Bilecik Gezi Rehberi-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları.Henüz yorum yapılmamış, ilk yorumu sen yap

Yorum Yazın