Osmaniye (Işıkpınarı) Köyü

   Köy halkı 93 Harbi Bulgaristan muhaciridir.

   Osmaniye köylüleri,  köylerinin Osman Pazarı Hasan Fakı köyünden geldiklerini  söylemektedirler.

Bozüyük''e 35 km uzaklıktadır.  Nüfusu 2000 sayımına göre 296''dır. Sağlık Ocağı ve Köy Konağı  bulunmaktadır. (1),(2) Tarım ve Hayvancılıkla geçinmektedirler. Orman  köyüdür. Kütahya''ya göç eden bazı aileler, Süt Mandırası kurmuşlar ve bu  konuda tecrübe geliştirmişlerdir. Kütahya''nın 5 önemli Süt işleme  tesisi bu köylüdür. Özellikle Türkiye çapında Süt Ürünleri pazarlayan ve  Süt Entegre Tesisleri kuran Bozüyük Süt sahibi Mehmet Yaşar''da bu  köylüdür.


OSMANİYE KÖYÜ'NÜN GELDİĞİ OSMANPAZARI- HASAN FAKI KÖYÜ ÜZERİNE


Anadolu''nun ve Balkanlar''ın fetih ve yerleşim sürecinin, Türkleşmesinin  arkasında tarikatlar bulunmaktadır. Tarikat dediğimiz bütünün parçaları  gibidir, Bu Tarikatların araç evleri Zaviye''ler, dönem içinde fevkalade  önem taşımaktadırlar.

Yeni fetih coğrafyasında  Asyalılar (Horasaniler), Sünni inancın yanında, Şamanist gelenek-görenek  etkileri, heteredoksi din anlayışları da ortaya koymuşlardır. Horasanlı  Baba''lar, Ahi, Mevlevi ve Bektaşi Dervişleri İç Anadolu''dan başlayarak  Türkmenler ile beraber, özellikle kırsal alan yerleşimleri, köylerin  kurumsallaşmasında önemli rol oynamışlar, beraberinde Türk kültürünü de  taşımışlardır. İlk köyler Zaviyeler çevresinde kurulmuştur.

Özellikle süreçte etkinlikleri sebebiyle, Horasan''lı Baba''lar üzerinde  Asya''nın dini lideri Ahmet Yesevi''nin büyük etkisi olmuştur. Adlarına  Horasanlı Baba, Dede, Abdal, Sultan, Kalenderi ve Işık dediğimiz  liderlerin yanında, Karaman, Germiyan ve Osmanlı çıkışlı savaşçı  grupların içinde Emir''ler Gazi''ler Kara''lar ve Kurt''lar bulunmaktadır.

Bu  Derviş ve Gaziler, kurdukları Zaviye, Çiftlik ve İmaretlerinin  yanında Eren''leşmişlerdir. Anadolu ve Balkanlardaki yerleşim yerleri  isimlerini, o yerleri kuran, fetheden bu Horasanlılardan almışlardır.  Göçebe Türkmenlerin önderi konumundaki, dini yönleri de bulunan bu  liderleri halkın gözünde Eren''leşmişler, öldükten sonra mezarları  ziyaretgah olmuş hatta birçok yere makam mezarları yapılmıştır.\r\n

Bu Eren''lerin Asya''dan çıkışlarından, Ege''den Balkanlar''a kadar  geçtikleri, yerleşime açtığı ve Türkleşmesini sağladıkları yerler, adına  kurulan yerleşim yerleri isimlerinden bile anlaşılmaktadır.

Diğer birçok yerleşim merkezi de adını, ait olduğu Türk boyları, Oba''ları ve Oymak''larından almışlar.\r\n

93 harbi sonunda Balkanlardan göç eden Muhacir köyleri de adlarının  birçoğunu, kendilerine Anadolu''da sahip çıkan Osmanlı Hanedanlarına  minnet duygusuyla Osmanlı Sultanlarından almışlardır.(Osmaniye,  Sultaniye, Hamidiye, Mecidiye, Hakaniye, vb)

Batı  Anadolu''nun fethi, bir bakıma Fatihlerden önce gerçekleşmiştir. Dönemi  yaşayan Bizans''lı tarihçiler de bunu açıkça ifade etmişlerdir. Fetih  ordularının bölgeye girmelerinden önce, Türkmen gruplarının yoğun bir  şekilde Çadırlı yerleşime geçtiği ve Bizans''ın bu süreci çaresizlik  içinde izlediği aktarılmaktadır.(4) Kurdukları Zaviyeler Derbent  teşkilatlarından önce birer güvenlik merkezleri gibidir. İlk yerleşim  yerleri de bu liderleri, önderleri ile beraber ve onların adı verilerek  kurulmuşlardır.(3)\r\n

Anadolu''nun, Ege''ni fethi ve  yerleşimi tamamlanınca bu Alperen yiğit gazi ve Eren'ler Balkanlara  geçmişlerdir. Anadolu''nun Türkleşmesi gibi Balkanlar''ın Türkleşmesinde  de önemli etkinlik gösteren bu Eren''lerin isimleri de kurdukları  Zaviyeler çevresinde kurulan köylere, Dağlara ve Tepelere  verilmiştir.(4)

FAKİH

Fıkh,  sözlükte "Bilmek" bir şeyi iyi anlamak, bir konuda derin bilgi sahibi  olmak anlamında olup bu kökten türeyen Fakih''te "Bir şeyi iyi bilen,iyi  anlayan kimse" demektir. Takva sahibi Din Alimi manasına da gelir. Hadis  alimi ve Ûlûl Emr manalarında kullanılmıştır. Daha sonraki dönemlerde  ise Fakih teriminin geniş anlamı terkedilmiştir. Fıkıh usulü alimleri bu  kelimeyi müctehid manasında kullanmışlardır. Müctehid olmayan Fıkıh  alimlere Fakih denilemeyeceğini ifade etmişlerdir. Doğrudan hüküm  çıkaran alimlerin azaldığı XI. yüzyıldan itibaren bu alimlerin  hükümlerini yorumlayanlara da Fakih denmeye başlamıştır. 7 ayrı tarif  grubuna ayrılmış olan Alimlerin hepsine de Fakih denmeye  başlanmıştır.(5)

"Hasan Fakı" ismine, yukarıdaki  bilgiler ışığında bakıldığında, Anadolu''dan Türkmen kafilelerinin  başında Balkanlar''a geçen ve oraların Türkleşmesinde ve yerleşim yerleri  oluşturulmasında etkili olmuş bir Emir, Gazi, Şeyh veya Ahi Baba  izlenimi vermektedir.\r\n

Beraberinde giden Türkmenlere  önderlik etmiş, kurduğu Zaviye etrafında oluşan köye de adı verilmiş  izlenimini uyandırmaktadır. Köyün tarihi bu yönden de araştırmaya  değerdir.(6)

1.DÜNYA HARBİ ŞEHİTLERİ (ÇANAKKALE HARİÇ)\
\r\n

Cephe

\r\n
\r\n

Lakabı

\r\n
\r\n

Adı

\r\n
\r\n

Baba Adı

\r\n
\r\n

Rütbesi

\r\n
\r\n

Doğ.Tar.

\r\n
\r\n

Ölüm Tar.

\r\n
\r\n

İlçe Bucak

\r\n
\r\n

Köyü

\r\n
\r\n

Ölüm Yeri

\r\n
\r\n

Filistin

\r\n
\r\n

-

\r\n
\r\n

Dahil

\r\n
\r\n

Ahmet

\r\n
\r\n

Er

\r\n
\r\n

1292

\r\n
\r\n

1916

\r\n
\r\n

Bozüyük

\r\n
\r\n

Osmaniye

\r\n
\r\n

-

\r\n

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ

\r\n

ADI

\r\n
\r\n

BABA ADI

\r\n
\r\n

LAKAP

\r\n
\r\n

DOĞUM
YILI

\r\n
\r\n

İLİ

\r\n
\r\n

İLÇESİ

\r\n
\r\n

BUCAĞI

\r\n
\r\n

KÖYÜ

\r\n
\r\n

ÖLÜM TARİHİ

\r\n
\r\n

HİDAYET

\r\n
\r\n

HASAN

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

1305

\r\n
\r\n

BİLECİK

\r\n
\r\n

BOZÜYÜK

\r\n
\r\n

DODURGA

\r\n
\r\n

OSMANİYE

\r\n
\r\n

08.04.1915

\r\n
\r\n

HÜSEYİN

\r\n
\r\n

TAHİR

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

1303

\r\n
\r\n

BİLECİK

\r\n
\r\n

BOZÜYÜK

\r\n
\r\n

DODURGA

\r\n
\r\n

OSMANİYE

\r\n
\r\n

Henüz yorum yapılmamış, ilk yorumu sen yap

Yorum Yazın